סילבוסים וחומר לסטודנטים


ד"ר אפרים ברק

הקורס מציג את ההיסטוריה של מצרים המודרנית ואת התפתחות תחושת הזהות המצרית-ייחודית.

קרא עוד  

הקורס מציג את ההיסטוריה של מצרים המודרנית ואת התפתחות תחושת הזהות המצרית-ייחודית.

קרא עוד  

הקורס מציג אינטלקטואלים מצרים מובילים דוגמת טה חסין, תאופיק אל-חכים, עבאס מחמוד אל-עקאד, אחמד אמין ומֻחמד חֻסין היכל.

קרא עוד