סילבוסים וחומר לסטודנטים


ד"ר אפרים ברק

הקורס מציג את ההיסטוריה של מצרים המודרנית ואת התפתחות תחושת הזהות המצרית-ייחודית.

קרא עוד

הקורס מציג אינטלקטואלים מצרים מובילים דוגמת טה חסין, תאופיק אל-חכים, עבאס מחמוד אל-עקאד, אחמד אמין ומֻחמד חֻסין היכל.

קרא עוד

הקורס סוקר את תולדות תנועת "האחים המוסלמים" ואת התפתחות האידאולוגיה שלה מאז הוקמה ב-1929 ועד ימינו אלה. קריאה מודרכת של טקסטים בערבית מתוך כתבי חסן אל-בַּנּא, סַיִּד קֻטְבּ, חסן אל-הֻדַיבּי, עֻמר אל-תלמסאני (כולם מצרים), בוחנת את דעותיהם של הוגים אלה ומנסה לאפיין את "האחים המוסלמים" ביחס לזרמים פונדמנטליסטיים אחרים. נעשה, בין היתר, ניסיון לבחון כיצד קרה שהאלימות הפכה לסממן היכר של התנועה והאם היא חלק מובנה במשנתה האידאולוגית.

קרא עוד