סילבוס עיון במשנתם של האחים המוסלמים 19-852-01


דעותנא-1.pdfדעותא-2.pdfדעותנא-3.pdfדעותנא 4.pdf  דעותנא-5.pdfדעותנא-6.pdfדעותנא-7.pdf 

דעותנא-8.pdfדעותנא-9.pdf  דעותנא-10.pdfדעותנא-11.pdfדעותנא-12.pdf  דעותנא-13.pdfדעותנא-14.pdf  דעותנא-15.pdf      

דעותנא-16.pdf דעותנא-17.pdf

דעותנא-18.pdf       


וועידה 1א.pdf וועידה 1.pdf  וועידה 2.pdf  וועידה 3.pdf  וועידה 4.pdf וועידה 4א.pdfוועידה 5.pdf וועידה 6.pdfוועידה 7.pdf וועידה 8.pdf וועידה 9.pdf      


almstqbl-lhaza-aldeen.pdf                                       

תאריך עדכון:   יולי 2017

 

שם ומספר הקורס:  עיון במשנתם של האחים המוסלמים—טקסטים בערבית (19-852-01)

שם המרצה: אפרים ברק

סוג הקורס: (שיעור לתואר שני)

שנת לימודים: תשע"ח              סמסטר:   א+ב                 היקף שעות: שיעור שבועי 

 אתר הקורס באינטרנט:    אין      


מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

 

הכרת תנועת האחים המוסלמים, תולדותיה והאידיאולוגיה שלה.

שיפור יכולת ההתמודדות של הסטודנטים עם טקסטים בערבית.

 

תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)


הקורס יסקור את תולדות תנועת "האחים המוסלמים" ואת התפתחות האידאולוגיה שלה מאז הוקמה ב-1929 ועד ימינו אלה. קריאה מודרכת של טקסטים בערבית מתוך כתבי חסן אל-בַּנּא, סַיִּד קֻטְבּ, חסן אל-הֻדַיבּי, עֻמר אל-תלמסאני (כולם מצרים), תבחן את דעותיהם של הוגים אלה ותנסה לאפיין את "האחים המוסלמים" ביחס לזרמים פונדמנטליסטיים אחרים. יֵעשה, בין היתר, ניסיון לבחון כיצד קרה שהאלימות הפכה לסממן היכר של התנועה והאם היא חלק מובנה במשנתה האידאולוגית.

   

מהלך השיעורים:

 

קריאה מודרכת של טקסטים בשפה הערבית+מצגות+סרטונים.


תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

1.        מבוא והצגת הקורס

2.        חסן אל-בנא: איגרת "הוועידה החמישית".

3.        ~"~

4.        ~"~

5.        ~"~

6.        ~"~

7.        ~"~

8.        ~"~

9.        חסן אל-בנא: איגרת "מלחמת הקודש".

10.      ~"~

11.      ~"~

12.      ~"~

13.      חסן אל-בנא: איגרת "בשורתנו".

14.      ~"~

15.      ~"~

16.      סיד קטב: "העתיד שייך לדת האסלאם".

7.        ~"~ 

18.      ~"~

19.      ~"~

20.      ~"~

21.      ~"~

22.      חסן אל-הדיבי: "מפיצי בשורה, לא שופטים".

23.      ~"~

24.      ~"~

25.      עמר אל-תלמסאני: היציאה מן המיצר הערבי הנוכחי".

26.      סיכום הקורס


חובות הקורס:

 

חובת נוכחות.

 

כתיבת רפראט בסיום הקורס.

 

דרישות קדם:

 

קריאת טקסטים בערבית ותרגומם, ברמה בסיסית.

 

רשימת נושאים לעבודות רפראט:

 

א.      המערב בהגותו של חסן אל-בנא.

ב.      תפיסת הג'האד; חסן אל-בנא מול סיד קטב.

ג.       לאומיות בהגותו של חסן אל-בנא.

ד.      האחים המוסלמים: מאפיינים ומטרות לפי איגרת הוועידה החמישית.

ה.      מדינת האסלאם המודרנית בהגותו של חסן אל-בנא.

ו.       חסן אל-הדיבי ומתקפתו על סיד קטב, לפי "מפיצי בשורה—לא שופטים".

ז.       האחים המוסלמים בסוריה—היסטוריה ואידאולוגיה.


ביבליוגרפיה:   

 

 1. אל-בנא, חסן, האסלאם הוא בשורתנו והג'האד דרכנו, קובץ איגרות, תרגם, הוסיף מבוא והערות: אפרים ברק, תל-אביב: מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, 2012.
 2. קוטב, סייד, העתיד שייך לדת האסלאם; מלחמתנו ביהודים, תרגום מערבית: אפרים ברק ושאול ברטל, תל אביב: מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, 2017.
 3. ברק, אפרים, הצלבנים עדיין כאן, תולדות הפונדמנטליזם האסלאמי, תל-אביב: הוצאת רסלינג, 2013.
 4. האחים המוסלמים; חזון דתי במציאות משתנה, עורכים: מאיר חטינה ואורי מ. קופפרשמידט, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד (קו אדום), 2012.
 5. קטב, סיד. מניפסט האסלאם הרדיקלי, ציוני הדרך, תרגום: ד"ר שוש בן-ארי, תל-אביב: רסלינג (סהר; סדרה להגות אסלאמית), 2011.
 6. Krämer, Gudrun. Hasan al-Banna, Oxford: Oneworld, 2011. 
 7. Kepel, Gilles. The Prophet and Pharaoh: Muslim Extremism in Egypt, London, Saqi Books, 1985.
 8. Lia, Brynjar. The Society of the Muslim Brothers in Egypt; The rise of an Islamic Mass Movement 1928-1942, London, Ithaka Press, 1998.
 9. Mitchell, Richard P. The Society of the Muslim Brothers, Oxford University Press, 1993.
 10. Khatab, Sayed. The Political Thought of Sayyed Qutb, The Theory of Jahiliyya, London, Routledge, 2006.
 11. Musallam, Adnan, A. From Secularism to Jihad: Sayyid Qutb and the Foundations of Radical Islamism, Westport: Praeger Publishers, 2005.
 12. Rubin, Barry (ed.). The Muslim Brotherhood, The Organization and Policies of a Global Islamist Movement, New-York: Palgrave-Macmillan, 2010.
 13. Zollner, Barbara H. E. The Muslim Brotherhood: Hasan al-Hudaybi and Ideology. New York: Routledge, 2009.
 14. Wendell, Charles. Five Tracts of Hasan Al-Banna (1906-1949), University of California Press, 1978

 

הערות: השאר תגובה

* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.