סילבוס עיון במשנתם של האחים המוסלמים 19-852-01


17 Oct

הקורס סוקר את תולדות תנועת "האחים המוסלמים" ואת התפתחות האידאולוגיה שלה מאז הוקמה ב-1929 ועד ימינו אלה. קריאה מודרכת של טקסטים בערבית מתוך כתבי חסן אל-בַּנּא, סַיִּד קֻטְבּ, חסן אל-הֻדַיבּי, עֻמר אל-תלמסאני (כולם מצרים), בוחנת את דעותיהם של הוגים אלה ומנסה לאפיין את "האחים המוסלמים" ביחס לזרמים פונדמנטליסטיים אחרים. נעשה, בין היתר, ניסיון לבחון כיצד קרה שהאלימות הפכה לסממן היכר של התנועה והאם היא חלק מובנה במשנתה האידאולוגית.

סילבוס האחים המוסלמים-מתוקן.docx

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.