סילבוסים וחומר לסטודנטים #התפתחות הלאומיות במצרים


ד"ר אפרים ברק

הקורס מציג את ההיסטוריה של מצרים המודרנית ואת התפתחות תחושת הזהות המצרית-ייחודית.

קרא עוד